de vijfde ziekte (parvovirus B19-infectie).

de vijfde ziekte (parvovirus B19-infectie).

Team Infectieziekten GGD Drenthe

Graag stelt het team Infectieziekten zich aan u voor. Als verpleegkundigen en arts houden wij ons dagelijks bezig met het bestrijden van infectieziekten onder de bevolking in Drenthe. Wij zijn tevens te raadplegen door professionals als u, voor vragen over infectieziekten.

Wij krijgen regelmatig vragen van zwangere vrouwen over infectieziekten. Het merendeel van deze vragen gaat over de zogenaamde kinderziekten (ziekte die vooral bij jongere kinderen voorkomen) en de risico’s hiervan in de zwangerschap.
Vanuit scholen krijgen wij opvallend veel vragen over de vijfde ziekte (parvovirus B19-infectie).
Op basis van het veelvuldig voorkomen van deze vragen, willen we leerkrachten middels deze nieuwsbrief informeren over de gezondheidsrisico’s van de vijfde ziekte en de mogelijkheden voor aanvullende zwangerschapsscreening voor zwangeren die werkzaam zijn met kinderen.

De vijfde ziekte

De vijfde ziekte is een milde vlekjesziekte die vooral bij jonge kinderen voorkomt. Het virus zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Iemand kan deze druppeltjes inademen en besmet worden.
De vijfde ziekte is niet erg besmettelijk en wordt vooral overgedragen bij langdurig of intensief contact, zoals in een gezin, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school.
Niet iedereen wordt ziek na besmetting. Wanneer iemand wel klachten krijgt, gebeurt dat 1 tot 3 weken na de besmetting. Goede hoest- en handhygiëne kan helpen de ziekte te voorkomen.

Als een kind met de vijfde ziekte zich goed voelt kan het gewoon naar school. Een kind met de vijfde ziekte is al besmettelijk voordat het ziek is. Daarom kunnen andere kinderen al besmet zijn. Thuishouden van het zieke kind helpt dan niet om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Zie voor uitgebreide informatie over vijfde ziekte ook de website van het RIVM.
Zwangere werknemers en bloedonderzoek

Er is een grote kans dat u in het verleden de vijfde ziekte heeft doorgemaakt waardoor u nu geen risico loopt om uw ongeboren kind te besmetten. U bezit dan namelijk levenslang antistoffen.
Vaak is onduidelijk of iemand werkelijk de vijfde ziekte heeft doorgemaakt. Daardoor spelen er veel vragen bij zwangere leerkrachten wanneer er een kind in de klas is met de vijfde ziekte.

Er is een kleine kans dat er complicaties ontstaan wanneer een zwangere, die geen vijfde ziekte heeft doorgemaakt, de vijfde ziekte krijgt  in de eerste twee trimesters van de zwangerschap.

Overleg met uw verloskundige of de GGD wanneer voor u niet duidelijk is of u de vijfde ziekte heeft doorgemaakt. Er kan bloedonderzoek  worden gedaan om dit vast te stellen. Als u de vijfde ziekte heeft doorgemaakt is er geen risico voor de ongeboren baby. Als dit niet zo is, zal degene die uw zwangerschap begeleidt u verder informeren.

Het zal nog minder onrust veroorzaken als leerkrachten met een zwangerschapswens bij aanvang van hun dienstverband al worden gescreend op vijfde ziekte.

Overige zwangeren

Zwangeren kunnen hun kind gewoon halen en brengen van een school waar de vijfde ziekte heerst. Het contact is te kortdurend om overdracht te doen plaatsvinden.

Zwangeren die wel op dezelfde locatie, maar niet in de klas werken waar een kind zit met de vijfde ziekte, kunnen hun werkzaamheden voortzetten.

Voor vragen of overleg

Indien u naar aanleiding van deze post vragen heeft of met ons wilt overleggen, zijn we tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0592-306306. Tevens kunt u ons benaderen via de mail: infectieziekten@ggddrenthe.nl